Priser

Du kan alltid ringa eller maila oss för prisförfrågan.

Vi har möjlighet att direktreglera direkt med försäkringsbolagen. Detta gör vi alltid kostnadsfritt.

Betalning sker vid besökstillfället med kontanta medel eller kort. Vi lämnar inte faktura.

Vaccination hund:
Nobivac DHPPI 495 kr
Nobivac Pi 410 kr
Nobivac KC 410 kr
Nobivac Rabies 550 kr
Nobivac Lepto 475 kr

Vaccination katt:
Nobivac Tricat/Ducat 390 kr
Nobivac Rabies vet 550 kr 

Vanliga behandlingar:
Kastration hankatt 790 kr
Kastration honkatt 1200 kr 
Kastration hanhund, under 10 kg 3500 kr
Kastration hanhund, 10-30 kg 3900 kr
Kastration hanhund, 30-40 kg 4800 kr
Kastration hanhund, över 40 kg efter överenskommelse
Suprelorin-chip 6 månader första gången inkl besök 2340 kr
Suprelorin-chip 6 månader påfyllning 1940kr
Kastration tik, under 10 kg 5450 kr
Kastration tik, 10-30 kg 5900 kr
Kastration tik, 30-40 kg 6950 kr
Munsanering hund, måttlig 2450 kr
Munsanering katt måttlig inkl fullmun röntgen 3000 kr
HD- och ED-röntgen, exkl SKK:s avläsningsavgift 2500 kr
Dräktighetsröntgen 790 kr
Dräktighetsultraljud 790 kr
Pass 595 kr